Ruth är en reklambyrå vi haft engagerande uppdrag tillsammans med under flera år. Ruth jobbar efter övertygelsen att reklam kan vara vadsomhelst och att kommunikationen måste engagera för att skapa resultat. Med liknande förhållningssätt har byråns lokaler utformats. Genom intressanta samtal med medarbetarna, har olika delar fått sin självklara form. Takvåningen har ursprungligen varit silversmedja. Lokalens industriatmosfär har sparats, de enklare brädgolven målats i en ljusgrå kulör, vissa ytor har kompletterats med matta för bättre akustisk. Nya inredningar och tillägg har utformats med skärpa och stor omsorg. Dessa utgör en kontrast till den annars enklare industrimiljön. I jämförelse med byråns tidigare lokal har ytan reducerats, trotts detta upplevs den nya av besökare som större och luftigare. Lokalerna är i ständig förändring, varje nytt besök på RUTH. är en upplevelse.