Vårt samarbete inleddes när företaget expanderade och var i behov av större och funktionella lokaler. Samtal med referensgrupp och HR-chef gav oss en bra bild av företagets arbetssätt och framtida visioner. Lokalerna planerades med avsikt att skapa bra flöden och dynamik. Ett antal intervju och mötesrum lades till, med fokus på trivsel och avslappnande atmosfär för att stimulera goda samtal. En generös loungeyta för tillfälliga möten och arbete, soffgrupper för besökande med bra kaffebar. De sociala ytorna blir allt viktigare och speglar företagets kultur.