Danske Bank har varit en av våra viktiga kunder i drygt tio år. Samarbetet har inneburit projekt i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping, där vi arbetat med varumärket i utformning av bankfilialer, vi har även ansvarat för utformning av bankens finanscenter. Förutom layouter och specialinredningar har vi tagit fram och anpassat ett display- och skyltsystem. Vi har haft flera uppdrag med layout- och förändringsarbete med arbetsplatser för huvudkontoret på Norrmalmstorg. Förutom kontor på samtliga plan har vi här även utformat Markets, Finanscenter och högst upp, Private Banking med gästmatsalar och restaurangkök för bankens premiumkunder.