Specialritad receptionsdisk med inskriptioner för Danske Bank, Norrmalmstorg, Stockholm.