Vi har arbetat med utformning av Klara Pappers lokaler under flera år. I takt med att verksamheten vuxit har företaget etablerat sig på tre våningsplan. Under 2017 anlitades Bahri Arkitekter för omstrukturering och renovering av lokalerna. Tillsammans med en referensgrupp ordnades workshops. Möten och samtal med gruppen ledde fram till nya riktlinjer för utformning. Vi presenterade därefter den nya layouten för samtliga lokaler, som sedan delades upp i tre etapper. En våning i taget utrymdes, personal placerades på tillfälligt upprättade arbetsplatser. De nyrenoverade lokalerna erbjuder dynamiska arbetsytor med nya funktioner, exempel på dessa är ”samskapande” projektrum, ett komplement till den öppna arbetsplatsen. Här kan mindre arbetsgrupper samarbeta, samtala och utvecklas.