Ombyggnad och inredning till nytt Finanscenter Öst, för Danske Bank, Linköping. Uppdraget omfattade såväl ombyggnad- som inredning av äldre lokaler. Stor utmaning var omgörning till större rumssammanhang, för att fungera med ny verksamhet i fastigheten som tidigare bestod av många mindre rum.