Vi fick uppdraget att hjälpa Garbergs Reklambyrå omvandla en frikyrka till byråns nya lokaler. För byggnadslovet hänvisades vi samråda med Stadsmuseet som initialt ogillade idén. Vi ville addera stora nya fönster, riva gradänger, bänkar och inredning som inte fungerade med den nya verksamheten. Med några ytterligare motiv och skisser gick Stadsmuseet med på planerna och vi kunde börja detaljplanera. Akustik med efterklang överensstämde inte med byråns känsla. Invändiga tak sprutades därför med akustikputs. Ny belysning ordnades genom stora pendlade industriarmaturer. Trägolven lappades, lagades och slipades. Inredningen var enkel och bestod främst av homogena bordskivor på kulörta benbockar, mörka plåtskåp och där avskildhet behövdes mobila, perforerade  aluminiumskärmar. Några slutna rum för bl.a. copyrighters avgränsades med glas och tunna stålprofiler. En central trappa förband våningsplanen. Några ikoniska möbler användes Oxford chair, Myran och Ägget. Starka och mättade kulörer gav interiören en igenkännande atmosfär.