Input är Nordens ledande oberoende inredningskoncern. Vi hjälpte Input med nytt showroom. Ytorna är en bas för förändringsbara utställningar.