Huvudkontor, Norra Stationsgatan, Stockholm i samarbete med Bjurström och Brodin Arkitekter. Antal arbetsplatser var omkring 650. I processen med referenser för arbetsplatsen, utvärderades krav och önskemål. Vi fick tillfälle att specialrita kontorens inredning, den stora volymen gynnade tillverkningskostnaderna. Inredningen speglade företagets unga energi och färger användes lekfullt på ett medvetet sätt. På var plan utgjorde samma del mötespool, dessa färgades utvändigt i gula kulörer. Längst ner en kraftigare, som avtog i mättnad ju högre upp i byggnaden man hamnar.