Vindsvåning i två plan som genomgått en total renovering. Samtliga ytskikt och material har bearbetats med omsorg. Mindre planändringar har gjorts för att bättre tillgodogöra ytor och funktion. Målet har varit att ta fram fastighetens ursprungliga karaktär, med anpassningar för ett modernt liv. Genom uppdragets samtliga faser har vi haft en öppen dialog med beställare, entreprenörer och hantverkare.